b
i
l
i
m
p
bilimp

BİLİMP

BİLİMP.HR V1.5 'İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ'

Bilimp.HR ile insan Kaynaği yönetiminde akıllı teknolojilere terfi edin. Özlük yönetiminden maaş hesabına, talep yönetiminden eğitime tüm işlemleri yeni nesil mobil platformlarda gerçekleştirin. İnsan kaynağınızın performansını arttırın, yönetimini kolaylaştırın.

ÖZELLİKLER

1) Bilimp.NET

 • Bilimp.DESK tüm kullanıcılar için; Takvim, Personel Albümü, Paylaşım Merkezi, Kurumsal Bilgi Paneli , Bildirim Merkezi , Yazı Aracı ve Tablo Aracı'ndan oluşan bir ortak İntranet sunar.
 • E-Posta ve SMS bilgilendirme dışında Bilimp.DESK kendine ait bir Bilgilendirme sistemine de sahiptir. Sistemde oluşan tüm bildirimler Kişilerin “Bildirim Merkezinde” görüntülenir.
 • Personel Albümü; Kurumda çalışan tüm personellerin bilgilerinin ( İsim, Soyad, Görev, Cep Telefonu, Dahili Tel, Bina, Bulunduğu Kat, Ofis No, Durum, Fotoğraf ) listelendiği bir albümdür. Aranan Personel gelişmiş filtreleme ekranı ile hızlı ve kolay bulunur. Cep telefonu özelliği parametriktir ve istenilen personelin telefonu görüntülenemez. Turnike Entegrasyonu varsa «Durumu» parametresinde personelin kurum içinde veya dışında olduğu görülebilir. Personel Çalışma Durumunu ( Toplantıda, Müsait, Meşgul) personel albümünde gösterebilir. Kuruma ait tüm personeller bir Excell dosyasından kolayca sisteme eklenebilir.
 • Tüm Kullanıcılar için bir ortak Paylaşım Merkezi mevcutdur. Kullanıcılara yapılacak duyurular hızlı ve kolay olarak bu Paylaşım Merkezi üzerinden yapılabilir. Kullanıcılara Yapılan Paylaşımlara Kullanıcıların beğeni yada yorum yapması mümkündür.

2) İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ

  PERSONEL İŞLEMLERİ

 • Personel özlüğü oluştururken gerekli olan tüm bilgiler (kimlik bilgileri, aile bilgileri, SGK bilgileri, ücret bilgileri vb.) tüm detayları girilebilmektedir.
 • Personellere ait dokümanlar (Diploma, sertifika, fotoğraf vb.) herhangi bir limit olmaksızın sistemde saklanır.
 • İş kazası bilgileri ve alınan sağlık raporları bilgileri girilebilir. Girilen rapor personel puantajına işlenir.
 • Hareket işlemleri sayesinde tek ekrandan personelin görev yeri, günlük ücreti, departmanı görevi, ARGE tipi ve net maaş değişikliği yapılabilir.
 • Online iş başvuru kayıtları bilgileri bireysel iş başvuru menüsüne otomatik aktarılarak değerlendirme imkânı sunar.
 • Özlük bilgilerinde personellerin yönetici tanımlamaları sayesinde organizasyon şemaları otomatik oluşturulabilir.
 • Firmalara göre, yöneticilere göre, departmanlara göre ve departman personellerine göre organizasyon şemaları görülebilir.
 • İZİN İŞLEMLERİ

 • İzin talepleri tek ekrandan kolay şekilde yapılmakta olup, personel anlık olarak kalan izinlerini görerek izin talebini gerçekleştirebilmektedir.
 • Personel izin dilekçelerini yöneticilerin takip etmesini sağlar.
 • İş kanununda belirtilen yasal izin süreleri(Doğum, Ölüm vb.) kaydedilerek personel izin işlemi esnasında izin günleri otomatik olarak getirir.
 • İzin dilekçelerini izleme imkânı sunar.
 • İzin kullanım bilgileri takip edilebilir, düzeltme işlemleri yapılabilir.
 • Personel izin tahakkukları personelin kıdem yılına göre otomatik oluşmaktadır.
 • PUANTAJ İŞLEMLERİ

 • PDKS programları entegrasyonu ile personel giriş-çıkışları takip edilebilir.
 • Günlük veya aylık olarak toplu puantaj işlemleri yapılabilir.
 • Mevcut puantajların bir sonraki döneme aktarılma işlemi yapılabilir iş yükünü azaltır.
 • MAAŞ İŞLEMLERİ

 • Toplu ve Tekli bordro hesaplama seçenekleri mevcut olup, ay içerisinde birden fazla bordro oluşturulabilir, istenirse bordrolar aynı form üzerinde birleştirilebilir.
 • Detaylı olarak fazla mesai bilgileri takip edilirken, puantaj ve bordro hesaplamalarına otomatik olarak yansıtılır.
 • Kıdem ve İhbar tazminatı güncel parametreler doğrultusunda hesaplanabilir.
 • Genişletilmiş personel raporları sayesinde personel profil, personel sayıları, departmanlara göre personel sayıları, personel yetkinlik ve aylık eksik çalışma raporları vb. detaylı raporlar alınabilir.
 • Personellerin senelik izin raporları, tarih bazında izinli personeller raporları alınabilir.
 • Detaylı maaş raporlamaları ile maaş toplamları(icmal, özel kazanç ), maaş bordroları, banka raporları, sgk raporları(e-bildirge, matrah, kesinti, vb.), kesinti raporları(Nafaka, icra, sendika), fazla mesailere ait raporlar olarak ve bu raporların alt detaylarında bulunan raporlar alınabilir.

3) AKADEMİ MODÜLÜ

 • Bilimp.RD AR-GE Akademi modülü kurum içinde personellere verilen eğitimlerin bilgilerini ve akademik yayınları kapsamaktadır.
 • Eğitim planı oluşturulabilir, hatırlatma bilgisi girilerek ilgili kişi/kişilere belirlenen sürede hatırlatma imkânı sunar.
 • Eğitim katılımcıları personeller filtrelenerek eklenebilir ya da departman seçerek toplu personel eklemeye kolaylık sağlar.
 • Katılımcı olarak eklenen her personelin intranette bulunan ajanda takviminde görülür, e-posta olarak ve bildirim merkezine bilgilendirme otomatik olarak yapılır.
 • Eğitim gerçekleştirileceğin de plan bilgisinden eğitim kaydı oluşturulabilir ve eğitimde personel tarafından imzalanan katılımcı formu alınabilir.
 • Katılımcı formu ile eğitim alan personellerin bilgileri kayıt edilerek, eğitim alan ve almayan personellerin takibini kolaylaştırır.
 • Eğitim dokümanları format kısıtlaması olmadan yüklenebilir, eğitim paneli aracılığı ile yüklenen dokümanlar personel ile paylaşma imkânı sunar.
 • Detaylı raporlamalar sayesinde yıllık eğitim planı raporu ve gerçekleştirilen eğitimlerin raporlamaları alınarak eğitimlerin takibi yapılabilir.
 • Eğitim alan ve almayan personellerin raporları alınarak eğitim almayan personellere eğitimler planlanabilir.
 • Akademik yayınların kayıtları girilebilir ve akademik yayında başka personeller var ise aynı yayına eklenebilir.
 • İnsan kaynakları entegrasyonu ile girilen akademik yayınlar personel özlüğüne otomatik olarak işlenir.
 • Müşteri eğitimleri gerçekleştirilmek istenirse müşteri eğitimi menüsü mevcuttur.

4) TALEP MODÜLÜ

 • Kurum içerisinde kullanıcının talep oluşturmasını, talepleri takip etmeyi ve talep değerlendirme ekranı ile yapılan istekleri hızlı ve kolay şekilde değerlendirmeyi sağlar.
 • Demirbaş,Gıda,Kırtasiye,Basılı Materyal, Konaklama, Ulaşım, Harcırah, Harcama, Fazla Mesai, İzin, Araç,Bilgi işlem ve Puantaj Düzeltme Talepleri yapılmaktadır.
 • Talepler ayrı ayrı kişi/kişilere değerlendirme işlemi için tanımlama yapılabilir.
 • Konaklama, ulaşım, araç taleplerinin değerlendirme işlemleri yapıldıktan sonra talebi yapan kişiye geri bildirim yaparak bilgilenmesini sağlar.
 • Yapılan tüm talepler ile ilgili maliyet bilgileri girilerek , maliyet hesaplaması yapma imkanı sunar.
 • Geniş ve detaylı raporlamalar sayesinde taleplerin raporları alınabilir,her bir talep için maliyetler takip edilebilir.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER

 • Bilimp.HR .net ve SQL Yazılım Teknolojileri kullanılarak Geliştirilmiş LSI Framework yapısı kullanmaktadır. %100 Web tabanlı İleri teknoloji ürünüdür.
 • Bilimp.HR Mobil (IOS ve ANDROİD) Uygulamaya sahip olduğu gibi Mobil uyumlu olarak (Responsive) kullanılabilir.
 • Tüm Kullanıcılar kendilerine ait şifrelerle Bilimp.DESK içinde var olurlar ve bu şifreler Bilimp yazılımını üreten Mühendisler dahil hiç kimse tarafından görüntülenemez.
 • Bilimp.HR kullanıcı güvenliği için detaylı bir yetkilendirme yapısına sahiptir. Yetkilendirme basit ve kullanışlıdır.
 • Bilimp.HR uzun yıllar boyunca test edilmiş bir LOG ( İz Takibi) alt yapısına sahiptir. Bu detaylı LOG sistemi sayesinde tüm kullanıcıların her hareketi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede sistem Yetki verilen veya verilmeyen tüm kullanıcı hareketlerini takip ederek profesyonel bir İz takibi sunar.